משרד המשפטים בוחן את ביטול כלל הראיה הטובה ביותר

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים גיבשה נייר עמדה בנושא "ביטול כלל הראיה הטובה ביותר וארכיבאות אלקטרונית". המהלך בוצע בתיאום עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. מטרת נייר העמדה לקבל את תגובת הגורמים המקצועיים בתחום זה, לקראת הפצת תזכיר הצעת חוק בנושא. כזכור, כבר בחודש ינואר 2006, פרסמה הממשלה את הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15 ) (מקור והעתק כראיה), התשס"ו-2006 שנועדה להשוות את מעמדו של העתק מסמך לזה של המסמך המקורי. בכך, אמור היה להתבטל סופית "כלל הראיה הטובה ביותר", אשר מנע עד כה הגשת מסמכים סרוקים ומצולמים כראיה. ההצעה קבעה ש"מקום שמסמך קביל כראיה, ניתן להוכיח את תוכנו על ידי מקור המסמך או על ידי העתקו." ו"העתק" לענין זה הוא "תוצר המתקבל מתהליך טכנולוגי שבו מיוצרים תוצרים הזהים בתוכנם למקור, לרבות מתהליך של צילום, הדפסה, סריקה ממוחשבת, הקלטה מכנית, אלקטרונית או אופטית, ושחזור כימי, והכל בין שהתוצר האמור הוא בגודלו של המקור ובין בגודל שונה".

בדיון שנערך בוועדות הכנסת בשנת 2006, נשמעו הערות ביחס לצורך בהסדרה רחבה יותר של נושא זה, בפרט ביחס לנושא של ארכיבאות אלקטרונית. בעקבות כך, גיבשה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע הצעה קונקרטית להסדרת הנושא, בדרך של מודל משולב הכולל הוראות מפורטות יותר מהצעת החוק דלעיל. בנייר העמדה שגובש מצויים עיקרי ההסדר, לרבות טיוטת תזכיר החוק וכן דברי הסבר. את ההערות בהקשר זה יש להעביר למשרד המשפטים עד ליום 15.6.2010. מקור: משרד המשפטים.