מבקר המדינה יורד על נט המשפט. קשה

דו"ח מבקר המדינה, שמותח ביקורת על מערכת המחשוב של בתי המשפט, "נט המשפט", ומאושש את מה ששופטים ועורכי דין רבים מתלוננים עליו: המבקר מצא ליקויים קשים בפרויקט, שהיה אמור להסתיים בפברואר 2006, ואפילו כיום, 4 שנים אחרי, מופעל רק ב-60% מבתי המשפט - זאת למרות שעלותו הגיעה כבר ל-360 מיליון שקל. המערכת מאופיינת בריבוי תקלות - אי-יציבות, מהירות תגובה אטית, אמינות נמוכה ואי-טיפול בתקלות. כל אלה השפיעו על פעולת המערכת עד כדי חוסר שביעות-רצון של המשתמשים בה. בבדיקת מבקר המדינה נמצאו פגמים בהיערכות לפרויקט ובהתקשרות עם הספקים; נמצא כי לא ניתן תמריץ לספקים לעמוד בלוחות הזמנים של הפרויקט - מה שהביא לאי-עמידה בלוחות הזמנים ולכך שהפרויקט טרם הסתיים; בנוסף נמצא כי הנהלת בתי המשפט לא ביצעה בחינות קבלה למערכת, והסתפקה בבחינות המסירה שהספק ערך למערכת; וכן נמצאו פגמים בניהול הפרויקט. המבקר מצא כי פיתוח המערכת נעשה שלא על-פי הנוהל המחייב לפיתוח מערכות מידע במשרדי ממשלה. ההתקשרות לניהול הפרויקט נעשתה בפטור ממכרז בנימוק שמדובר באיחוד מערכות קיימות, אך בסופו של דבר התוצאה היתה פרויקט פיתוח חדש, ולכן היה מקום לצאת במכרז פומבי. מקור: גלובס