ארצות-הברית: נבדקים כללי ההגנה על קטינים ברשת

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדראלית (ה- FTC) מבקשת הערות מהציבור, ביחס לצורך בשינוי הכללים מכח ה- Children's Online Privacy Protection Act. החוק הפדראלי, המכונה COPPA, נועד להסדיר את השמירה על פרטיותם ואיסוף מקוון של מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל 13. הכללים מכח החוק נועדו להטיל דרישות מסוימות על אתרי אינטרנט המיועדים לילדים, לרבות הצורך בקבלת הסכמתם של הורי הילדים בטרם שנאסף מידע אישי אודות קטינים כאמור. בהודעה שפרסמה הנציבות אתמול, היא מציינת כי החוק, שנכנס לתוקף בשנת 2000, מחייב אותה לבחון את הכללים מדי 5 שנים. בשנת 2005 החליטה הנציבות שלא לשנות את הכללים. אולם כעת, ציינה הנציבות בהודעתה כי לאור השינויים בסביבה המקוונת בחמש השנים האחרונות, לרבות הגידול בגישה סלולארית לאינטרנט, היא מאמינה כי יש צורך בתיקון הכללים. את ההערות יש להגיש עד 30 ביוני השנה. בין השאר, מבקשת הנציבות התייחסות באשר להרחבת המונח "אינטרנט", כך שיורחב לכלול גם תקשורת סלולארית, טלוויזיה ומשחקים אינטראקטיביים ופעילויות נוספות. בנוסף, האם יש להרחיב את ההגדרה של "מידע אישי", כך שיכלול גם כתובת IP קבועה, איכון סלולארי או מידע התנהגותי לצורך פרסום ממוקד. מקור: Tech Daily Dose.