ישראל: ביהמ"ש הורה לעשרות רשויות להקים אתר אינטרנט

בית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, הורה ל-31 עיריות ורשויות מקומיות במחוז הצפון, להקים ולהפעיל אתר אינטרנט בתחומן, בתוך 120 יום. פסק-הדין בעניין ניתן במסגרת עתירה מנהלית שהגישו התנועה למען איכות השלטון בישראל וכן קליניקות משפטיות של האוניברסיטה העברית ומכללת שערי משפט. העותרות טענו כי המשיבות לא מקיימות את חובתן להקים אתר אינטרנט נגיש וזמין לטובת ולרווחת הציבור, בו ייכלל כל המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש המידע והשגת שקיפות מרבית בפעולות הרשות הציבורית. עוד טענו העותרות כי סעיף 248ב לפקודת העיריות [נוסח חדש], שהוסף לפקודה בתיקון 110 ונכנס לתוקפו ביום 18.1.2008, מטיל על כל עירייה להקים אתר אינטרנט בתוך פרק זמן שלא יעלה על שנה וחצי מיום פרסומו, שיהיה נגיש ללא תמורה לכלל האוכלוסייה. השופט דוד חשין ציין כי אין מחלוקת באשר לעצם החובה המוטלת על כל רשות מקומית להקים אתר אינטרנט בתחומה, כמצוות המחוקק. ביהמ"ש נתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים, לפיה הרשויות יקימו ויפעילו אתר אינטרנט עד ליום 10.7.2010 לכל המאוחר {עת"מ 326/09 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר ואח' נ' עיריית בית שאן ואח'}.