עיריית ר"ג נקנסה בגין פנייה בדיוור ישיר לתלמידים

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים הטילה קנס מנהלי על עיריית רמת-גן וקבוצת קידום, בגין הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות, במסגרת פנייה בדיוור ישיר לתלמידי תיכון בעיר. הקנס, בסך 5,000 ש"ח, הוטל על העירייה בגין שימוש במידע אישי של תלמידים, בניגוד למטרת מאגר המידע של העירייה בו כלולים פרטיהם ובניגוד למטרה לשמה נמסר המידע לעירייה. קנס בסך 1,000 ש"ח הוטל על קבוצת קידום, ששלחה דיוור ישיר מטעמה לתלמידי העיר, מבלי שצוין בו כל הנדרש בחוק. מבירור שערכה הרשות עולה כי עיריית ר"ג העבירה כ-1,500 מדבקות לקבוצת קידום, הכוללות שם וכתובת של תלמידי תיכוני העיר ר"ג, ללא קבלת הסכמה מפורשת של התלמידים ובכך סיפקה העירייה לקבוצת קידום שירותי דיוור ישיר. מקור המידע הוא מאגר מידע בבעלות העירייה. מטרת המאגר לא כללה מתן "שירותי דיוור ישיר" (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות). קידום עצמה שלחה את מכתב הפנייה לתלמידים, מבלי לציין כי הפנייה היא בדיוור ישיר, ללא צירוף מספר הרישום של המאגר, ללא הודעה בדבר הזכות להימחק מהמאגר וכו'. מקור: משרד המשפטים.