ישראל: מאגר עסקאות הנדל"ן יעמוד לעיון הציבור ברשת

רשות המסים הודיעה כי מאגר המידע אודות עסקאות הנדל"ן בישראל יעמוד לעיון הציבור הרחב באמצעות רשת האינטרנט. את ההודעה בענין הגישה הרשות לביהמ"ש המחוזי בירושלים, במסגרת עתירה שהוגשה נגדה לפי חוק חופש המידע. במסגרת העתירה, התבקש ביהמ"ש להורות לרשות לחשוף את המידע הקיים בידיה אודות פרטיהן של כלל עסקאות הנדל"ן בישראל. בהודעתה, ציינה הרשות כי מאגר המידע שהוקם לפי ס' 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), יהיה זמין לשימוש הציבור, באמצעות האינטרנט, בתוך שלושה חודשים. כמו כן, מאגר נתוני כרמ"ן, שעניינו בנתונים פיזיים על נכסים, יהיה זמין גם כן באמצעות האינטרנט בתוך תקופה של 6-9 חודשים. מקור: גלובס.