עמותת המקור: "יש לבטל כליל את מוסד הפטנטים על תוכנה"

"על-מנת לתמוך בקידום התוכנה החופשית בעולם, יש לבטל כליל את מוסד הפטנטים על תוכנה" - זוהי עמדתה של 'המקור - עמותה ישראלית לקוד מקור פתוח ותוכנה חופשית (ע"ר)', כפי שהוגשה למשרד המשפטים במסגרת נייר עמדה בנושא. כזכור, במהלך חודש נובמבר יצא משרד המשפטים בקול קורא, לבחינת מדיניות המשרד לבקשות פטנטים בתחום התוכנה והחומרה. בהודעה בעניין, שפרסמה רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, צוין כי הרשות "מעוניינת לבדוק האם יש מקום לבחינה מחודשת של מדיניותה באשר לבחינת בקשות פטנטים בתחום התוכנה והחומרה". בנייר העמדה, שנכתב על-ידי יועצה המשפטי של העמותה, עו"ד יהונתן י. קלינגר, מפרטת העמותה את עמדתה בכל הנוגע למדיניות פטנטים בתוכנה, במיוחד עם מאפיינים של תוכנה חופשית וקוד פתוח. נייר העמדה מונה, בין היתר, את הנימוקים הבאים לביטול מוסד הפטנטים בתוכנה: (1) פטנטים בתוכנה אינם מקדמים חדשנות אלא משמשים אך ורק דרך לנגח יריבים עסקיים ולמנוע חדשנות; (2) פטנטים בעולם הדיגיטלי אינם זהים לפטנטים בעולם המוחשי בשני מובנים: זמן ההגנה וצורת הביטוי; (3) שינוי המדיניות יעודד חדשנות; (4) חוסר היכולת לפתח תוכנה במצב בו ישנו מירוץ חימוש של פטנטים גם מפלה בין מפתחי תוכנה חופשית למי שאינו מפתח תוכנה חופשית. מקור: עמותת המקור.