המדינה תקים חברת תשתיות לאספקת אינטרנט

שר התקשורת משה כחלון מקדם בימים אלה הקמה של חברת תשתיות לאומית לאספקת שירותי אינטרנט מהירים. החברה תתבסס על רשת הסיבים האופטיים הנמצאת בבעלות חברות ממשלתיות, הפרוסה ברחבי המדינה ומסוגלת להגיע לכל בית. מדובר ברשת סיבים שאורכה 2,500 קילומטר. האפשרות הנוספת שנדונה היא שימוש בעמודי החשמל, שעליהן יותקנו אנטנות סלולריות.  האוצר עיכב את יישום התוכנית במשך תקופה לא קצרה, במטרה לכלול אותה במסגרת הרפורמה המתכוננת בחברת החשמל. בישיבה שקיימה ועדת המדע והטכנולוגיה גילה השר כי לפני שבועיים מסיבות הקשורות לקצב יישום הרפורמה, הסכים האוצר לאפשר למשרד התקשורת את ההפרדה ולכונן את הרשת כמערכת נפרדת. כחלון אמר כי ראש הממשלה נתן את הסכמתו לקידום התוכנית על פיה הרשת תהיה חלק מחברת החשמל, אך התפעול והובלת השירותים יהיו באחריות המקצועית של משרד התקשורת. בהמשך, בהתאם לתנאים, תישקל הפרטת החברה. בשבוע הבא אמור כחלון להיפגש עם הצוות המקצועי של המשרד לישיבת עבודה ראשונה עם חברת החשמל. מקור: Ynet