בריטניה: התנגדות להצעת חוק הכלכלה הדיגיטלית

אולי יעניין אותך גם

כמה מענקיות האינטרנט פנו בכתב לשר העסקים הבריטי, לורד פטר מנדלסון, והביעו חשש כבד ממספר סעיפים הכלולים בהצעת חוק הכלכלה הדיגיטלית (ה- Digital Economy bill) אותו הוא מקדם. חברות כגון Facebook, Yahoo!, Google ו- eBay מתנגדות בעיקר לסעיף 17 להצעת החוק (שכותרתו "Power to amend copyright provisions"), שלטענתן מקנה לממשלה הבריטית כח גורף וחסר תקדים לתקן את חוקי זכויות היוצרים במדינה. במכתבן, דרשו החברות להשמיט את הסעיף מנוסח ההצעה. מנגד, סבורה הממשלה כי הסעיף נועד להבטיח את שמירת זכויות היוצרים בעולם המקוון, הואיל והחוק חייב להתאים לקצב התפתחות הטכנולוגיה. לטענת הממשלה, הסעיף נשוא המחלוקת נועד לאפשר לה לפעול במידה ובעתיד יתפתחו דרכים חדשות להפרת זכויות יוצרים בעולם המקוון. מקור: BBC.