המחוזי לא ידון בערעור על משלוח דואר זבל

אולי יעניין אותך גם

לראשונה בישראל, הגיע דיון שעניינו ב"חוק הספאם" לפתחו של בית המשפט המחוזי, אך האחרון סרב לדון בו מנימוקים דיוניים. לפני מספר ימים, דחה ביהמ"ש המחוזי בירושלים (השופט רפאל יעקובי) בקשת רשות ערעור שהגישה חברת ברקין תקשורת בע"מ, על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בירושלים בעניינה {תק 1947/09 אטדגי נ' ברקין תקשורת בע"מ}. כזכור, ביהמ"ש לתביעות קטנות פסק פיצויים בסכום של 11,000 ש"ח לזכותה של חגית אטדגי (22 הודעות - 500 ש"ח לכל הודעה). הסיבה - למרות דרישות חוזרות ונשנות לחדול מכך המשיכה ברקין תקשורת לשגר לאטדגי הודעות פרסומיות שהיא ביקשה לחדול מקבלתן. הסיבה שבגינה לא חויבה ברקין תקשורת בסכום הפיצויים המירבי היא שהתנהגותה "לא נבעה משיקולים מסחריים, היינו מרצון לשלוח לתובעת דברי פרסומת גם אם היא אינה מעוניינת בכך, אלא מִכשל טכני אשר בגינו לא הוסר הדוא"ל של התובעת מרשימת התפוצה של הנתבעת". בבקשת רשות הערעור, קבע ביהמ"ש המחוזי כי אין המקרה מסוג המקרים המצומצם בו עשוי להימצא צידוק למתן רשות ערעור על פס"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות. השופט יעקובי ציין כי "מדובר בפסק דין שקול ומנומק היטב, ואפילו באורח נרחב בהרבה מן המקובל בבתי משפט לתביעות קטנות. במסגרת פסק הדין הסביר בית המשפט מדוע וכיצד הגיע לתוצאה שאליה הגיע, תוך שנימק למה זכאית המשיבה לפיצוי, ומפני מה היא זכאית לסכום נמוך מן הסכום המירבי שניתן היה לפסוק לזכותה" {בר"ע 1104/09 ברקין תקשורת בע"מ נ' חגית אטדגי}.