אישור מקדמי להסכם הפשרה בין גוגל והמו"לים

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הפדראלי בניו-יורק אישר באופן מקדמי את הסדר הפשרה המתוקן בתביעה בין ענקית החיפוש, גילדת הסופרים האמריקאית והאיגוד האמריקאי של המוציאים לאור. בנוסף, קבע בית המשפט את לוחות הזמנים לצורך הסבב השני של הליך אישור הסדר הפשרה. בדומה לסבב ההערות הראשון, נקבעה תקופה קצובה (עד ליום 28.1.2010) במסגרתה יוכלו המתנגדים להסדר לשטוח את טיעוניהם. בנוסף, בעלי זכויות המבקשים לשמר את זכותם להגיש תביעה נגד גוגל בגין סריקת ספרים שהם בעלי זכויות בהם, יוכלו להחריג עצמם מההסדר (Opt Out) עד לאותו מועד. מועד הדיון הסופי לאישור הסכם הפשרה נקבע ליום 18 בפברואר 2010. מקור: Cnet news.