משרד המשפטים בוחן מדיניות בקשות פטנטים בתוכנה

משרד המשפטים יצא בקול קורא לבחינת מדיניות המשרד לבקשות פטנטים בתחום התוכנה והחומרה. בהודעה שפרסמה רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, צוין כי הרשות "מעוניינת לבדוק האם יש מקום לבחינה מחודשת של מדיניותה באשר לבחינת בקשות פטנטים בתחום התוכנה והחומרה". הרשות מזמינה את הציבור לשלוח ניירות עמדה בהקשר זה, עד ליום 15.2.2010 (בדואר-אלקטרוני או בדואר רגיל - הפרטים המלאים באתר משרד המשפטים). עוד ציינה הרשות כי מסור לה שיקול הדעת המוחלט "אם וכיצד לפעול בעקובת פרסום הקול הקורא ו/או ניירות העמדה שיוגשו". מקור: משרד המשפטים.

law.co.il מזכיר כי במסגרת התנגדות לבקשת פטנט, שנדונה בפני הפוסק נח שלו שלומוביץ, בחודש אפריל השנה, נקבע כי תוכנה אינה מתאימה לחוקי הפטנטים, הן מטבעה שהוא עוסק בתכנים והן מצד אינטרס הציבור שאינו מעוניין בהעתקתה לאורך זמן, אך מעוניין בהשארת הרעיונות הגלומים בה פתוחים לכל מתחרי השוק. "קצב ההתפתחות המהיר בשוק זה מהווה הצדקה מיוחדת להשארת שוק הרעיונות פתוח לתחרות מתחילתו ולא לאחר 20 שנה, זמן השקול לנצח מבחינת עולם התוכנה" {התנגדות לבקשת פטנט מס' 126864: Biosense, Inc נ' אלביט מערכות בע"מ}.