השלום ברמלה: אסור לנהל מישראל אתר הימורים בחו"ל

ניהול אתר הימורים מישראל, אסור לכאורה גם אם האתר חסום לגישת ישראלים. כך עולה מהחלטה של בית משפט השלום ברמלה (ה"ת 12665-09-09 מ. י./יאחב"ל נ' חיפוש). ההחלטה עסקה בדרישת בעלי עסק להחזיר לידיהם מחשבים שהמשטרה תפסה, שכן לטענתם החברה מעניקה שירותים לאתרים הפועלים כדין בחו"ל וחסומים לגישת משתמשים מישראל. סגנית הנשיא, השופטת נירה דיסקין, קבעה כי "לכאורה עולה כי "מרכז העצבים" של האתר היה במשרדים ברחוב ברנר בתל אביב אמנם השרת היה בחו"ל כפי שגם אמרו נציגי המשטרה ויתכן כי גם הסליקה בוצעה בחו"ל כפי שטען המשיב 1 ברם דומה כי אין בכך כדי לאיין את יתר הגורמים המלמדים על זיקה לישראל.... סיכומו של דבר עולה כי ישנן ראיות לכאורה המקימות חשד סביר כי המשיבים ארגנו הימורים ומשחקים אסורים בניגוד לאמור בסעיף 225 [לחוק העונשין]". הואיל שכך קבעה כי המחשבים שנתפסו ישארו בידי המשטרה למשך שלושה חודשים נוספים.

law.co.il תמה: האיסור על אירגון ועריכת הימורים חל על תחום המשפט הישראלי, דהיינו על שטח מדינת ישראל. אין שום אינטרס לחוק הישראלי לאסור אירגון ועריכת הימורים במדינות המתירות זאת. זו אפילו פגיעה בריבונותן של מדינות כאלה. כאשר אתר אינטרנט מנוהל או נתמך מישראל אבל חסום לגישת אזרחי המדינה, נמנעים כל נזקי ההימורים שחוק העונשין ביקש לסכל. מכיוון שכך, פרשנותו הראויה של החוק - לדעת law.co.il - היא שאינו חל על ניהול אתרים כאלה. מאידך, אתר הימורים המופעל בחו"ל אבל פונה במפגיע לאזרחי ישראל (לדוגמה, מפני שהוא מנוהל בשפה העברית), יש מקום להחשיבו כאילו הוא עובר על חוקי המדינה אפילו אינו מנוהל מהארץ. ואכן, כך סברה גם המדינה כאשר עצרה את מנכ"ל חב' ההימורים ויקטור צ'נדלר בעת בואו לביקור בישראל מפני שהחברה הפעילה מגיברלטר אתר הימורים הכולל ממשק בעברית.