ניצחון לאפל בתביעתה נגד חברה המוכרת תואמי מק

אולי יעניין אותך גם

ניצחון לענקית המחשבים אפל בתביעת זכויות היוצרים שהגישה נגד חברת Psystar, המוכרת מחשבים תואמי Mac המריצים את מערכת ההפעלה Mac OS X. וויליאם אלסופ, שופט ביהמ"ש הפדראלי המחוזי בקליפורניה, פסק כי Psystar הפרה את זכות השיעתוק הבלעדית של אפל וכן את זכות ההפצה וזכותה ליצור יצירה נגזרת. כזכור, הנתבעת החלה למכור מחשבים אישיים 'תואמי מק' בחודש אפריל 2008 ונתבעה על-ידי אפל זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי 2008. במוקד התביעה עמדה טענתה של Psystar לפיה היא רשאית להריץ את מערכת ההפעלה Mac OS X על-גבי מחשבים שלא יוצרו על-ידי אפל. מנגד, טענה אפל כי הנתבעת מפרה את הסכם השימוש במערכת ההפעלה, הקובע כי ניתן להתקין אותה רק על מחשבי אפל. בחודש נובמבר 2008 דחה השופט אלסופ תביעת הגבלים עסקיים שהגישה Psystar, בה נטען כי אפל נוקטת בפרקטיקות אנטי-תחרותיות, על-מנת למנוע מחברות למכור מחשבים המריצים את מערכת ההפעלה Mac OS X. ביהמ"ש קבע אז כי מערכת ההפעלה Mac OS X אינה מהווה שוק בפני עצמה (לצורך בחינת היותה מונופולין) וכי שוק מערכות ההפעלה הוא שוק רחב שיש בו אלטרנטיבות רבות.

בפסיקה האחרונה, דחה ביהמ"ש את טענתה של Psystar לפיה פעולותיה מהוות שימוש הוגן וקבע כי הנתבעת כלל לא התייחסה לארבעת השיקולים לפיהם נבחנת הגינות השימוש. גם טיעוניה של Psystar בדבר "דוקטרינת המכירה הראשונה" נדחו על-ידי ביהמ"ש, לאחר שקבע כי הדוקטרינה חלה רק על עותקים חוקיים של מערכת ההפעלה ולא על עותקים שאינם מורשים. מאידך, התקבלה טענתה של אפל לפיה Psystar הפרה את הוראות ה-  Digital Millennium Copyright Act, שעניינן באיסור בדבר עקיפתם של אמצעי הגנה דיגיטלים (Anti-circumvention). ההחלטה לא כללה צו מניעה קבוע נגד Psystar, הואיל וכזה לא נתבקש על-ידי אפל לדברי ביהמ"ש. טיעונים נוספים של אפל, כגון הפרת הסכם, הפרת סימן מסחר ועוד, עדיין עשויים להיבחן במשפט מלא. דיון נוסף בהליך, שעניינו בתרופות להן זכאית אפל, צפוי להתקיים ב- 14 בדצמבר. לעיון בהחלטה: Apple, Inc v. Psystar Corporation. מקור: Cnet news.