ארצות-הברית: אסור לשלוח ציוצים מבית-המשפט

אסור להשתמש באתר המיקרו-בלוגים Twitter בין כתלי בית-המשפט, כך קבע שופט פדראלי במדינת ג'ורג'יה, שאסר על קהל הצופים באולם ביהמ"ש לשלוח דיווחים חיים על משפט פלילי שהתנהל בפניו. השופט Clay Land ציין כי יש לפרש את כלל 53 לכללים הפדראליים שעניינם בפרוצדורה הפלילית, ככזה האוסר שימוש בטוויטר במהלך המשפט. הכלל הנ"ל קובע כי על בית המשפט לאסור שידור של ההליכים המשפטיים מבין כתלי ביהמ"ש וכן צילום של ההליכים. ההחלטה בעניין ניתנה בעקבות בקשתו של כתב עיתונות, שביקש את רשותו של ביהמ"ש לשלוח טוויטים המעדכנים את קהל קוראיו אודות הליך פלילי מסוים. כמובן שמדובר בפרשנות בלבד וייתכן כי שופטים אחרים כן יתירו את השימוש בטוויטר במהלך משפטים, כפי שפסק שופט במדינת קנזס מוקדם יותר השנה. law.co.il מזכיר כי בפסיקה שניתנה לא מכבר באנגליה, קבע בית משפט כי ניתן למסור צו מניעה לנתבע באמצעות טוויטר. מקור: CBS News.