משרד התקשורת עומד להסדיר ביצוע שיחות VoIP מחו"ל

בכוונת משרד התקשורת לפרסם שימוע, לעניין תיקון הרישיונות הכלליים למתן שירותי בזק בינלאומיים, באופן שיאפשר לחברות התקשורת לספק שירותי VoIP למשתמשים מחו"ל. נכון לכעת, אוסרים הרישיונות על המפעילים לספק את השירות בחו"ל, אולם לאור ההתקדמות הטכנולוגית בתחום הפכה התופעה לדבר שבשגרה ולפיכך החליטו במשרד התקשורת להסדיר את הנושא ולאפשר למפעילים לספק את השירות ללקוחותיהם. מקור: גלובס.