שירות לתועלת הציבור למנהל שחדר לחשבון בנק חרף פיטוריו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בנצרת גזר עונש של 80 שעות שירות לתועלת הציבור על אשר ניזר, לאחר שהורשע, לפי הודאתו, בביצוע עבירות של חדירה לחומר מחשב וכן מחיקה או שינוי חומר מחשב. ניזר שימש כמנהל אגודת יישובי חבר התענ"ך ומתוקף תפקידו היה בעל הרשאת כניסה לחשבון הבנק של האגודה, באמצעות אתר האינטרנט של בנק הפועלים. חרף פיטוריו, חדר ניזר לחשבון הבנק בהזדמנויות שונות, באמצעות המחשב בביתו ותוך שימוש בהרשאת הכניסה שהייתה לו. ניזר נהג לעיין בנתוני החשבון ואף לתעד אותם בתדפיסים, אותם אף מסר לגורמים רשמיים שונים על-מנת להוכיח אי סדרים באגודה. ניזר גם שינה את סיסמת הכניסה למחשב, מבלי ליידע את האגודה, באופן שאפשר לו כניסה בלעדית לחשבון הבנק באינטרנט. השופטת כרמלה רוטפלד-האפט קבעה, בניגוד להמלצת שירות המבחן, כי דווקא הנורמטיביות בהתנהלותו של ניזר במהלך חייו היא הנותנת באשר לחומרת המעשים נשוא הודאתו. לדבריה, הנאשם יודע וצריך היה אף לדעת שבשעת אמת, תחומי הגבול אינם ניתנים לחצייה מכל טעם שהוא וכי בנסיבות אלה, אין לקבל בקשתו להימנע מהרשעה. בית המשפט קבע כי התנהלותו הנורמטיבית של ניזר במהלך חייו תעמוד לזכותו שעה שנדרש הוא ליתן את הדין על חטאיו. בנוסף לשירות לתועלת הציבור, נגזרו על על הנאשם גם 3 חודשי מאסר על תנאי {ת"פ 9221-07-08 מדינת ישראל נ' אשר ניזר}.