AT&T: גוגל נוהגת בצביעות ביחס לנייטראליות הרשת

חברת התקשורת AT&T מאשימה את ענקית החיפוש כי היא נוהגת בצביעות בכל הנוגע לנייטראליות הרשת, זאת משום שהיא חוסמת חלק מן השיחות באפליקצית ה- VoIP שהיא מפעילה (Google Voice). במכתב ששלחה AT&T לנציבות התקשורת הפדראלית (ה-FCC), טוענת החברה כי גוגל הפרה את עקרונות נייטראליות הרשת של הנציבות, למרות תמיכתה בעקרונות הללו. גוגל הגיבה לטענות אלו במסגרת בלוג העוסק במדיניותה הציבורית ומסרה כי טענות AT&T הן "כמו להשוות בין תפוחים ותפוזים". במכתבה, טענה AT&T כי גוגל מפרה את אחד מעקרונות נייטראליות הרשת של הנציבות, הקורא לתחרות הוגנת בין ספקי תשתיות, יישומים, שירותים ותוכן, הואיל והיא חוסמת שיחות טלפון שנערכו באמצעות השירות Google Voice ושיעדן במספר קהילות חקלאיות בארצות-הברית. כזכור, לפני כחודש מסר יו"ר הנציבות, ג'וליוס ג'נקובסקי, כי בכוונתה להמשיך ולשמור על ניטראליות הרשת ולמנוע הגבלת משתמשים, או העלאת תעריפים בגין שימוש כבד ברוחב פס. מקור: Cnet news.