צרפת: מקבל רישיון רשאי לתובע על הפרת ג'י.פי.אל

בית המשפט לערעורים של פריס קבע [קובץ PDF בצרפתית] כי חברת Edu4 הפרה את הרישיון הציבורי הכללי של גנו (GNU GPL) - הוא הרישיון העיקרי של עולם התוכנה החופשית - מפני שהפיצה קבצים בינאריים של תכנת VNC בלא ללוות אותם בקוד המקור של התוכנה או בהצעה לקבל את הקוד. התובע, וזה המעניין, לא היו יוצרי התוכנה ובעלי הזכויות בה אלא מקבל הרישיון, אירגון Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), ש-Edu4 יישמה אצלו את התוכנה. למרות בקשות חוזרות ונשנות מצדה של AFPA, החברה סרבה למסור להם את קוד המקור של VNC. יותר מזה, בדיקה העלתה ש-Edu4 גם סלקה את הודעת זכויות היוצרים מהתוכנה ואת ההודעות בדבר הרישיון (מה שמעלה אצל law.co.il את הסברה - המובעת כאן, מטעמים שבדיני לשון הרע, כעניין שבדעה בלבד - שמדובר במעלה מיוחדת של טפשות). ב-2002 הוגשה התביעה, והיא הסתיימה בימים אלה [מי אמר שהליכים משפטיים מתמשכים רק בישראל] .מקור: FSF France.