ישראל: פיצוי בגין משלוח הודעות פקסימיליה פרסומיות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות הורה לחברת כרמל הוצאה לאור והפצות (1999) בע"מ לשלם פיצוי בסך 1,000 ש"ח לעו"ד שגיא משה, לאחר ששלחה אליו הודעות על מבצעים ופרסומים באמצעות מכשיר הפקסימיליה ולמרות בקשותיו המפורשות כי תחדל מכך. בתביעתו, עתר עו"ד משה לפיצוי בסך 5,288 ש"ח מכח חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, לאחר שטען כי כרמל לא חדלה מלשלוח לו הודעות על מבצעים ופרסומים באמצעות מכשיר הפקסימיליה, למרות שפנה אליה פעמים רבות וביקש להפסיק את המשלוח. כרמל לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. השופט גדעון ברק ציין כי מעדות התובע עולה כי כרמל נהגה להעביר אליו, באמצעות הפקסימיליה, חומר פרסומי במשך שנים, זאת למרות שבשלב מסוים הודיע לה התובע להפסיק ולהעביר אליו חומר כאמור. עם זאת, ציין השופט ברק כי פרסומות ששלחה כרמל בשנים עברו אינן רלבנטיות, אלא רק פרסומים שהמשיכה לשלוח לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות הפקסימליה, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנמען. נקבע כי עו"ד משה הוכיח כי נשלח אליו פרסום יחיד לאחר כניסת החוק לתוקף ולאחר שביקש מכרמל לחדול מהמשלוח. בנוסף לפיצוי דלעיל, תשלם כרמל לתובע גם הוצאות משפט בסך 400 ש"ח. יתר סכום התביעה נדחה מחוסר הוכחה {תק 1377/09 עו"ד שגיא משה נ' כרמל הוצאה לאור והפצות (1999) בע"מ}.