המדינה חוקרת הגורם המאשר היחיד לחתימות אלקטרוניות

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע פרסמה באתר האינטרנט שלה את הדו"ח השנתי שלה ל- 2008. בתוך דפי הדו"ח נמצא דיווח המייחס לחברת קומסיין, הגורם המאשר היחיד בישראל לפי חוק חתימות אלקטרוניות, הפרה של הנהלים ששימשו בסיס לרישומה במירשם הגורמים המאשרים וחשד למסירת מסמך כוזב ביודעין לרשם הגורמים המאשרים. לדברי הדיווח הרשות הגישה למשטרה תלונה בעניין. התלונה הועברה לפרקליטות לאחר שנחקרה. הדו"ח אינו מציין אם וכיצד החליטה הפרקליטות לנהוג בנושא. תגובת קומסיין - "לא נגרר לפרובוקציות ונסיונות מחזור מגמתיים" (התגובה המלאה מובאת מטה). להלן הדיווח, המובא כאן כלשונו:

"בספטמבר 2007, במהלך פיקוח שוטף הוצג בפני הרשם מסמך, אשר נחזה להיות פרוטוקול חתום אלקטרונית על ידי ששה מעובדי קומסיין, ובו תיעוד, לכאורה, על השתתפותם בתהליך חילול אמצעי חתימה של הגורם המאשר מספר שבועות לפני כן [הנפקת החתימה האלקטרונית החותמת על תעודות אלקטרוניות שהגורם המאשר מנפיק לאחרים - ח.ר.]. בבדיקה של תיעוד ויזואלי הקיים בגורם המאשר אודות המועד שבו בוצע התהליך, הסתבר כי התהליך בוצע על ידי שני עובדי קומסיין בלבד.

"לפי נהלי חברת קומסיין, כפי שהוגשו לרשם ואשר בהתבסס עליהן קיבלה החברה את האישור ונרשמה במרשם, הטיפול במפתח החתימה, המאפשר הנפקת תעודות, מחייב ביצוע פרוצדורה קבועה ונוקשה אשר תהא מבוצעת על ידי ובנוכחות ששה מעובדי החברה. נוהל נוקשה זה נקבע לאור החשיבות הרבה של אבטחת מפתח החתימה בפעילות של גורם מאשר.

"מהעובדות המתוארות, אשר נתמכות אף בראיות אובייקטיביות, התעורר החשד כי נציגי חברת קומסיין מסרו ביודעין מסמך שתוכנו כוזב על מנת להניח את דעתו של הרשם שערך ביקורת בחברה. מדובר במעשה חמור, שכן, כאמור לעיל, ישנה חשיבות רבה לאמון שרוכש הרגולטור לחברה, במיוחד לאור התלות בחברה הן לאור היותה של החברה היחידה שרשומה במרשם והן לאור אופי המערכות הציבוריות המשתמשות בתוצרי החברה.

"בהתייעצות עם המשנה לפרקליט המדינה, מר שוקי למברגר ובהנחייתו הוגשה לעניין זה תלונה למשטרה. התלונה נחקרה במהלך שנת 2008 והתיק הועבר לפרקליטות להמשך טיפול."

תגובת חברת קומסיין לאמור בדו"ח הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע נמסרה ל- law.co.il על ידי מנכ"ל החברה, זאב שטח: "מדובר בטענות שעלו בשנת 2007 כנגד עובד חברה ונכון להיום לא הוגש כתב אישום. קומסיין עוסקת במרץ בהרחבת התשתיות הנדרשות ליישום החתימה האלקטרונית עבור אזרחי מדינת ישראל ולא תיגרר לפרובוקציות ונסיונות מיחזור מגמתיים".