פסיקה: דפי זהב יכולה להמשיך להעתיק את נתוני בזק

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את בקשת בזק לצו מניעה שיאסור על חב' דפי זהב להעתיק את מאגר המנויים שלה המתפרסם באתר 144. בזק חויבה לשלם לדפי זהב הוצאות משפט ושכר טרחה בסך של 50,000 ש"ח + מע"מ. השופט אבי זמיר קבע כי "ספק רב אם לבזק זכות יוצרים במאגר המידע של 144. לפי הוראת סעיף 5 לחוק זכות יוצרים, לא משתרעת הזכות על "עובדה או נתון". דפי זהב עושה שימוש, כך נראה, רק בנתונים הגולמיים, לא ב"פלטפורמה". יתרה מכך, בזק לא הראתה כי במאגר מושקעת יצירתיות; במאמץ אין די, וספק בעיניי אפילו אם ניתן לראות באותן שאלות בודדות המופנות ללקוח בזק שיוצר קשר עם השירות באופן אקראי וקבלת פרטיו העדכניים, משום "מאמץ" כלשהו". בנוסף, מצא שאין בפרסום פרטי מנויי בזק באתר שמקימה דפי זהב פגיעה אסורה בפרטיותם: "בין אם בזק מפרסמת את פרטי מנוייה רק מכורח מצוות המחוקק, ובין אם היא עושה כן גם מרצונה החופשי-העיסקי, נסוג אינטרס הפרטיות של המנויים מפני האינטרס הציבורי לחשיפת מירב מספרי הטלפון (בכפוף כמובן לבקשה ספציפית לחסיון)." לבסוף קבע שטענות בזק להפרת הסכם השימוש באתר 144, להפרת חוק המחשבים ולהתעשרות שלא כדין יבוררו בתיק העיקרי. "האינטרס הציבורי... הוא של פתיחת שוק ועידוד תחרות, בדרך של אי-פגיעה יתר על המידה בחופש עיסוקה של המשיבה (דפי זהב – ח.ר.). אם יינתן הצו הזמני, לא יתאפשר למשיבה להפעיל על-אתר את האתר ולתת את השירות שאותו היא מבקשת לתת לציבור", החליט בית המשפט {בשא 11667/09 תא  1684/09 בזק נ' דפי זהב}

law.co.il מעיר שההחלטה מצטרפת להחלטה אחרת של המחוזי בתל-אביב שהתיר ל- alljobs.co.il להעתיק מודעות לוח מאתר מעריב ודחה את טענות מעריב להפרת זכויות יוצרים. החלטה זו אושררה בבית המשפט העליון. התוצאה המצטברת שלה הליכים עד כה מקלה את הדרך בפני מי שמבקשים להעתיק תכנים מסוימים, היכולים להחשב עובדות ונתונים, מאתרי אינטרנט.