ישראל: לא ניתן להמציא החלטות באמצעות העו"דכנית

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה טענה לפיה המצאת החלטה שיפוטית באמצעות העו"דכנית (תוכנה לניהול משרד עורכי דין) מהווה המצאה כדין. הנושא נדון במסגרת ערעור שהגישה עדס ליאורה על החלטת ראש ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה בקשה שהגישה בטענת "פרעתי". המשיב, גרמיזא אברהם, עתר, בין היתר, לדחיית הערעור על הסף מחמת איחור בהגשתו. לטענתו, המצאת ההחלטה באמצעות תוכנת העו"דכנית מהווה מסירה כדין. לחילופין, טען גרמיזא כי לאור כלל הידיעה, יש לראות את עדס כמי שההחלטה נמסרה לה במועד משלוח ההחלטה בעו"דכנית. השופטת יהודית שטופמן קבעה כי תקנות סדר הדין האזרחי מתירות המצאת כתב בי-דין אלקטרוני אל תיבת דואר אלקטרוני של נמען. ברם, לשיטתה ההמצאה באמצעות העו"דכנית אינה עונה על ההגדרות הקבועות בתקנות, הואיל ומערכת העו"דכנית אינה מספקת לשולח אישור החתום בחתימה אלקטרונית על הגעה, או אי הגעה, של המסר האלקטרוני שנשלח. גם הטענה בדבר החלת 'כלל הידיעה' נדחתה, הואיל ולא הוכח כי ב"כ של עדס קיבלה לידיה את ההחלטה {ע"א 2495/08 עדס ליאורה נ' גרמיזא אברהם}.