גרמניה: על גוגל לתקן את הסכמיה המקוונים

בית משפט בעיר המבורג קבע כי על ענקית החיפוש לתקן את הסכמיה המקוונים, הואיל והם עשויים להתפרש כפוגעים בזכויות המשתמשים. התביעה בענין הוגשה על-ידי הפדרציה של ארגוני הצרכנות בגרמניה, שטענה כי תנאי השירות שנדרשים משתמשי גוגל לאשר כאשר הם פותחים חשבון חדש ב- Gmail, Google Documenrs ושירותים מקוונים נוספים, עשויים להתפרש כאילו הם מעניקים לגוגל את הזכות לעיין ואפילו למחוק מידע של המשתמש. בית המשפט קבע כי גוגל נדרשת למחוק 10 מהסעיפים בהסכמים המקוונים המשמשים בשירותיה, העשויים להתפרש כפוגעים בזכויות המשתמשים ביחס למידע. דובר מטעם גוגל מסר כי ההסכמים תוקנו עוד בטרם ניתן פסק-הדין על-ידי ביהמ"ש. הסעיפים המתוקנים מבהירים כי משתמשי השירותים מתירים לצפות ולשנות מידע שהם טוענים, רק ביחס למשתמשים אחרים שאושרו על-ידם במפורש. ארגוני הצרכנות מסרו כי ההחלטה מהווה ניצחון לשקיפות המקוונת. מקור: SiliconValley.com.