ישראל: פיצוי מיליונים בגין משלוח מסרונים מאתר היכרויות

לקוחות המפעילות הסלולריות פרטנר וסלקום, שקיבלו הודעות SMS מאתר ההיכרויות "פופיק" ונדרשו לשלם על כך, יפוצו במסגרת פשרה בסכום מוערך של כ-4.5 מיליון ש"ח על-ידי חברות התוכן טלכלל וסלקט. כזכור, בחודש מרץ השנה אישר ביהמ"ש המחוזי בת"א תביעה ייצוגית נגד סלקום, פרטנר ומפעילי האתר "פופיק". בתובענה נטען כי רבים מלקוחות סלקום ופרטנר צורפו ללא הסכמתם כמנויי האתר וחויבו שלא כדין בגין הודעות SMS שנשלחו אליהם על-ידו. ההודעות, שנשלחו על בסיס יומי, עדכנו את המשתמשים על מצב חשבונם באתר. המבקשים טענו כי חברות הסלולר התרשלו כאשר לא נקטו פעולות למניעת הגבייה הבלתי חוקית מצד האתר והפרו את הסכמי המנוי עם לקוחותיהן. מנגד, טענו סלקום ופרטנר כי הן אינן צד לסכסוך וכי המחלוקת היא בין המבקשים והאתר בלבד. בעלי האתר טענו כי כל אחד מהמבקשים נרשם מרצונו לאתר והביע את הסכמתו לתנאיו. ביהמ"ש צידד בעמדת המבקשים וקבע כי האתר לא הביא כל ראיה לסתירת גרסתם. עוד נקבע כי אין להסיר אחריות מסלקום ופרטנר, האחראיות כי שירותי התוכן יסופקו רק ללקוחות שהביעו הסכמה מפורשת לקבלם, תוך תיעוד הולם של אותה הסכמה.

מבקשה לאישור הסכם פשרה שהוגשה לביהמ"ש, עולה כי פרטנר מעריכה את הסכום שיושב ללקוחותיה ב- 2.2 מיליון ש"ח וסלקום מעריכה סכום זה ב-2.3 מיליון ש"ח. הוסכם כי הסכום הסופי ייקבע על-ידי רו"ח חיצוני, אך כי סכום זה לא יפחת מ- 4.1 מיליון ש"ח. שלושת התובעים הייצוגיים יקבלו יחדיו פיצוי בשיעור של 4.5% מסכום הפיצוי הכולל וב"כ יקבלו שכ"ט בשיעור של 14% מסכום הפיצוי הכולל. הנתבעות הן שיאתרו את קווי הטלפון שאליהם נשלחו המסרונים. מקור: TheMarker.