המועצה להגנת הפרטיות - לא למאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

במכתב ששוגר למשרד ראש הממשלה פונה המועצה הציבורית להגנת הפרטיות בקריאה לבטל את הפרק העוסק בהקמת המאגר הביומטרי בהצעת החוק החדשה בעניין מידע ביומטרי. המועצה מציינת שהיא מכירה בצורך להיאבק בזיוף של תעודות זהות והיא איננה מתנגדת למסמכים הנושאים מאפיינים ביומטריים. יחד עם זאת היא מציינת שאין כל צורך בהקמת מאגר המידע הביומטרי וכי קיימות סיבות טובות להימנע מכך. בכלל זה, עצם הקמת המאגר פוגעת בזכות היסוד החוקתית לפרטיות, פוטנציאל הנזק מדליפת מידע ממאגר כזה הוא גדול מאד, מדינות בעולם כדוגמת גרמניה, אנגליה וארצות הברית ויתרו על רעיונות דומים ועלות הקמת ותפעול המאגר עצומה. מקורות: The Marker, כלכליסט, News1, גלובס.