ישראל: פגיעה בפרטיות בפרסום פסקי-דין באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בכוונת מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, ליזום תיקון בחוק שיאפשר התמודדות טובה יותר עם מצבים של פגיעה בפרטיות בשל פרסום פסקי-דין ברשת האינטרנט. כך בהתאם להודעה לעיתונות שפורסמה על-ידי דוברת מערכת בתי המשפט, עו"ד אילת פילו. בהודעתה, מביאה הדוברת נוסח מכתב ששלח מנהל בתי המשפט לשופטים בעניין זה. במכתבו, מתאר השופט גל מצב לפיו, בהתאם לעקרון פומביות הדיון, מתפרסמים פסקי דין והחלטות באתר האינטרנט של הרשות השופטת בסמוך למועד חתימתם ומיד מוצאים את דרכם גם למאגרי המידע המשפטיים ולתקשורת. השופט גל כותב כי פסקי הדין כוללים לעיתים מידע פרטי אודות מתדיינים, שרבים מהם מלינים על הפגיעה בפרטיותם, למרות שלא קיימת הצדקה משפטית לאסור את פרסום עצם קיום ההליך או פרטים מזהים אודות בעלי הדין. גל מציין כי "אנו עדים לא אחת להחלטות הכוללות פרטים אשר ספק אם יש צורך משפטי באזכורם, לרבות ובמיוחד נוכח הפגיעה האפשרית בפרטיותם של בעלי הדין". עוד מציין המכתב, כי לאחרונה החלו מזכירויות בתי המשפט לציין על גבי הזימונים נוסח של הודעה כללית, לפיה פסקי הדין מתפרסמים באינטרנט וזאת בכדי לעודד בעלי דין, החוששים מפרסום המידע, לפנות מבעוד מועד ולבקש את מניעת הפרסום.

השופט גל כותב כי "בכוונתי לפנות בעניין זה לשר המשפטים על מנת שתערך בחינה מחודשת של הסוגיה בכללותה ויינתנו כלים משפטיים לצמצום הפגיעה במתדיינים". כן מבקש השופט גל את תשומת לב השופטים בעת כתיבת החלטות, לעניין אזכור פרטים אישיים שאין חובה בהם ואשר פרסומם עלול לגרום לפגיעה בפרטיות המתדיינים. מקור: דוברות מערכת המשפט.