עבירות פרטיות ייחקרו ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים הוסמכה לחקור עבירות פליליות על חוק הגנת הפרטיות וחוק שירות נתוני אשראי. ברשות, המתמקדת בתחום ההגנה על מידע אישי המצוי במאגרי מידע, מוקמת מחלקת חקירות ואכיפה בראשות עו"ד מילי בך, ובה ינוהלו החקירות. בהסכמת משטרת ישראל הסמיך לאחרונה השר לביטחון פנים את עו"ד בך להפעיל סמכויות חקירה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) במקרים בהם עולה חשד לעבירה פלילית הקשורה לפגיעה בפרטיות תוך שימוש במאגר מידע, או בהפרה של חוק שירות נתוני אשראי. משמעות ההרשאה, היא מתן סמכות לערוך חקירות בחשד לביצוע עבירות על סעיפים 5, 16 ו-31 לחוק הגנת הפרטיות וסעיפים 49 ו- 50 לחוק שירות נתוני אשראי. מקור: הודעה לעתונות של הרשות.