ארצות-הברית: הוסכם שיעור התמלוגים לתחנות רדיו מקוונות

אולי יעניין אותך גם

לאחר שנתיים של מאבק, לרבות שביתות וחשש ממשי לפשיטת רגל, הגיעו תחנות הרדיו המקוונות להסכמה המיוחלת בדבר תעריפי התמלוגים להשמעת מוזיקה באינטרנט (Webcasting). ביום שלישי האחרון חתמו התחנות המקוונות, דוגמת Pandora ו- Live365, על הסכם מול SoundExchange, הארגון שהוקם על-ידי התאחדות חברות התקליטים בארה"ב (RIAA) על מנת לעסוק בתמלוגים המתקבלים משידורי רדיו אינטרנטי. שני הצדדים הודיעו על חתימת ההסכם, לפיו ישלמו שירותי רדיו גדולים (דוגמת פנדורה), המבוססים על הצגת מודעות - את הסכום הגבוה מבין סך של 25% מהכנסותיהם, לבין תשלום של 0.08 סנט עבור כל השמעת יצירה מוגנת בתבנית Streaming (לרבות רטרואקטיבית החל משנת 2006). עד לשנת 2015 יצמח המחיר להשמעת יצירה בודדת ויעמוד בסופו של דבר על שיעור של 0.14 סנט להשמעה. אתרים שהכנסתם נמוכה מ-1.25 מיליון דולר, ישלמו בין 12-14 אחוזים מהכנסותיהם. מקור: Cnet news.
 
הרקע להסכמות בין הצדדים הוא החלטת ה-Copyright Royalty Board מ-2007. מדובר בגוף פדראלי הקובע את גובה התמלוגים המשולמים בארצות-הברית ליוצרים, בגין רשיונות הניתנים מכוח חוק זכויות היוצרים. ההחלטה כללה העלאה בשיעור התמלוגים אותו נדרש לשלם כל מי שהוא בעל רישיון להשמעת מוזיקה מקוונת. מדובר היה בהעלאה של יותר ממאה אחוזים, שאמורה הייתה להתפרש על פני תקופה של חמש שנים. לאחר ההחלטה, הזהירו תחנות רדיו מקוונות רבות כי ייאלצו להפסיק את פעילותן, במידה וימומש הגידול הצפוי בשיעור התמלוגים.
 
law.co.il מזכיר כי לאחרונה הגיעה SoundExchange גם להסכמה באשר לתמלוגי אינטרנט בגין שידורי הרדיו הציבורי בארה"ב וכן להסכמה שעניינה בשיעור התמלוגים בגין הזכויות המכאניות (Mechanical Royalties) בשירותי מוזיקה אינטראקטיביים בתבנית Streaming וכן בשירותים המאפשרים טעינה של יצירות (Download).