ישראל: מכר משחקי מחשב מזויפים ויפצה ב-30,000 ש"ח

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בחיפה הורה לאלברט שלומוב, בעל עסק לממכר מוצרי מחשב בעיר, לשלם פיצוי בסך 30,000 ש"ח לחברות Electronic Arts ו-Sony Computer Entertainment, לאחר שמכר משחקי מחשב מזויפים מתוצרתן. בחיפוש שנערך בעסקו של שלומוב נתפסו שני ארגזים, באחד נמצאו 62 תקליטורים של משחקי מחשב ובשני אריזות לתקליטורים. התובעות טענו כי נתפסו 10 משחקים שונים, אך העמידו את דרישתן לפיצוי סטטוטורי מינימלי בגין 6 מוצרים בלבד, לפי הוראות פקודת זכות יוצרים, 1924 ובסה"כ 60,000 ש"ח. מנגד, טען שלומוב כי רכש את המשחקים כדין, שלא הוכח כי המשחקים מזויפים וכי ממילא עומד נגדו הליך פלילי בגין תפיסת אותם מוצרים, בו טרם הוכחה אשמתו. השופט יהושע רטנר קבע כי חוות הדעת מטעם התובעות הציגה מצב עובדתי מהימן, לפיו נתפסו בעסקו של הנתבע מספר רב של תקליטורי מחשב, שלא יוצרו על-ידי התובעות, בסטנדרט ירוד ונמוך, ללא סימני אבטחת איכות ושעל פני הדברים זויפו בידי גורם אחר. בית המשפט קבע כי נוכח היותו של שלומוב סוחר במוצרי מחשב ונוכח תפיסת המוצרים בעסקו, הרי שיש בכך לשכנע כי שלומוב החזיק במשחקים המזויפים לשם מכירתם לצרכנים, תוך הפרת זכויות היוצרים של התובעות. נקבע כי הגם שמדובר בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, יש לקחת בחשבון כי התובעות לא הוכיחו נזק ספציפי ולכן יש מקום להקלה מסוימת עם שלומוב, באופן שהפיצוי יועמד על הגבול התחתון לכל הפרה (10,000 ש"ח). לפנים משורת הדין, הסתפק ביהמ"ש בפיצוי בגין שלושה מוצרים בלבד. פסק-הדין, שניתן בחודש אפריל השנה, הטיל על שלומוב גם לשאת בשכ"ט עו"ד בשיעור של 6,000 ש"ח {ת"א 9076-06 Electronic Arts Inc ואח' נ' אלברט שלומוב}.