ארצות-הברית: שם מתחם אינו קניין

אולי יעניין אותך גם

בית משפט בקליפורניה קבע כי רישום שם מתחם אינו מהווה קניין, אלא מקנה למחזיק בו זכות חוזית בלתי מוחשית ולתקופה מוגבלת. העניין נדון במסגרת ההליך Palacio del Mar Homeowners Assn., Inc v. McMahon. לטובת התובעת ניתן פס"ד בסך 40,000 דולר כנגד הנתבע. התובעת ניסתה לגבות את סכום פסק-דין, על-ידי מימוש נכסים שבבעלות הנתבע. בין "הנכסים" הללו, נדרש גם שם מתחם הרשום על-שם אשתו של הנתבע. ערכאה נמוכה יותר התירה את העברת שם המתחם לתובעת לצורך מימוש פסק-הדין. הנתבע עתר לבית המשפט לערעורים בקליפורניה, שכאמור, הפך את ההחלטה. מקור: Internet Cases.