האם שיתוף קבצים לא-חוקיים מעודד את היצירה?

אולי יעניין אותך גם

כך לפחות סבורים שני כלכלנים, שפרסמו נייר עבודה בו הם טוענים כי שיתוף קבצים אינו מדכא את היצירה. לטענתם, ככל שהגנת זכויות היוצרים חלשה יותר, כך התועלת לחברה גבוהה יותר. Felix Oberholzer ו- Koleman Strumpf פרסמו את הדברים במסגרת מחקר שכתבו על יתרונות הפיראטיות באינטרנט. לטענתם, יש למדוד בצורה אמפירית האם ההכנסה ממכירת מוצרים משלימים (כגון מכירת כרטיסים למופעים) מפצה על הירידה בהכנסות שמקורה בפיראטיות ברשת והם סבורים כי קיימות ראיות ברורות כי אכן חלה עלייה במכירת מוצרים כאמור. כמו כן, לטענת החוקרים, ניתן לייחס לשיתוף הקבצים גם חלק מהעלייה בשימוש במוצרי צריכה אלקטרוניים ובמיזמי אינטרנט שונים. הנ"ל מסכמים כי שיתופם של קבצים פיראטיים אכן החליש את הגנת זכויות היוצרים, אך כי הדיון בנושא התמקד בחוקיותו בלבד ובהשפעתו על הירידה ברכישת מוזיקה חוקית. שמו של נייר העבודה "File-Sharing and Copyright" והוא התפרסם מטעם ה- Harvard Business School. מקור: The Register.