מינסוטה חזרה בה מהדרישה לחסום אתרי הימורים

רשויות הרגולציה במדינת מינסוטה בארה"ב משכו את דרישתן לספקיות הגישה לאינטרנט במדינה, לפיה עליהן לחסום את הגישה לרשימה של מאות אתרי הימורים. ה"הימור" של הרשויות, כאשר התבססו בפנייתן על חוק פדראלי בן עשרות שנים, התברר כהימור כושל לאחר שתעשיית ההימורים הגישה תביעה נגד המדינה וטענה לפגיעה בחופש הביטוי והלכות המסחר. ככל הנראה, הבינה המדינה כי קיים ספק גדול האם אכן נדרשות ספקית הגישה ליישם את הדרישה, הן מבחינת פרשנות החוק הפדראלי והן מבחינה טכנית. לאור הנסיגה בעמדת המדינה, הסירה תעשיית ההימורים את תביעתה. כזכור, לפני מספר חודשים מסרו הרשויות לידי הספקיות רשימה שחורה בת 7 עמודים, הכוללת פרטי אתרי הימורים שהספקיות נדרשות לחסום לגישת לקוחותיהן. הדרישה, שמקורה במחלקה לביטחון הציבור במדינה, העלתה שאלות רבות הנוגעות לחופש הביטוי, כמו גם שאלות טכניות רבות. בין ספקיות הגישה שקיבלו את ההתראה ניתן למנות את AT&T, קומקאסט, קווסט וספרינט. המכתב שנשלח לספקיות ציין כי "הימורים אסורים בגבולות מדינת מינסוטה" וכן כי החוק הפדראלי "דורש, לאחר התראה של רשות אכיפת חוק, כי לא תאפשר שמערכותיך ישמשו להעברת מידע הנוגע להימורים". מקור: USA TODAY.