נמשכת הצמיחה ברישום שמות מתחם חדשים

למרות תקופת המיתון הקשה, שוק שמות המתחם ממשיך לפרוח. בהתאם לדו"ח של חברת VeriSign, בעלת הזיכיון לניהול מרשם שמות המתחם תחת הסיומות 'com.' ו- 'net.', הרי שבתום הרבעון הראשון לשנת 2009 היו רשומים סך של 183 מיליון שמות מתחם תחת סיומות שם המתחם הכלליות (gTLDs). מדובר בגידול של 12% אחוזים ביחס לנתוני הרבעון המקביל אשתקד. בהתאם לדו"ח, 11.8 מיליון שמות מתחם נרשמו בסיומות אלו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2009 - גידול של 17% ביחס לנתוני הרישום של הרבעון הרביעי לשנת 2008, אך קיטון של 17% ביחס לנתוני הרישום של הרבעון הראשון של 2008. באופן טבעי, לא בכל הסיומות הכלליות בא הגידול לידי ביטוי בצורה שווה. כך למשל, בסיומות 'com.' ו- 'net.' נרשם גידול של 9% ביחס לנתוני השנה שעברה ובסה"כ רשומים בסיומות אלו 92.4 מיליון שמות מתחם בקירוב. מקור: internetnews.com.