נמשכת הצמיחה ברישום שמות מתחם חדשים

אולי יעניין אותך גם

למרות תקופת המיתון הקשה, שוק שמות המתחם ממשיך לפרוח. בהתאם לדו"ח של חברת VeriSign, בעלת הזיכיון לניהול מרשם שמות המתחם תחת הסיומות 'com.' ו- 'net.', הרי שבתום הרבעון הראשון לשנת 2009 היו רשומים סך של 183 מיליון שמות מתחם תחת סיומות שם המתחם הכלליות (gTLDs). מדובר בגידול של 12% אחוזים ביחס לנתוני הרבעון המקביל אשתקד. בהתאם לדו"ח, 11.8 מיליון שמות מתחם נרשמו בסיומות אלו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2009 - גידול של 17% ביחס לנתוני הרישום של הרבעון הרביעי לשנת 2008, אך קיטון של 17% ביחס לנתוני הרישום של הרבעון הראשון של 2008. באופן טבעי, לא בכל הסיומות הכלליות בא הגידול לידי ביטוי בצורה שווה. כך למשל, בסיומות 'com.' ו- 'net.' נרשם גידול של 9% ביחס לנתוני השנה שעברה ובסה"כ רשומים בסיומות אלו 92.4 מיליון שמות מתחם בקירוב. מקור: internetnews.com.