אירופה תחקור את סריקת הספרים על-ידי גוגל

אולי יעניין אותך גם

לפי דרישת גרמניה (בתמיכת צרפת ובריטניה) פנו שרי התעשיה של האיחוד האירופי לנציבות האירופאית בדרישה לחקור אם פשרת גוגל - התאחדות הסופרים של ארצות-הברית, אינה מפרה את דיני זכויות היוצרים באירופה. לפי הפשרה, גוגל רשאית לסרוק ספרים המצויים בספריות בארצות-הברית בלא הסכמת בעלי הזכויות בהם, אולם אלה האחרונים יוכלו לדרוש לחדול מהסריקה והפרסום (opt out). בין הספרים שיסרקו מצויים כמובן ספרים של בעלי-זכויות אירופאים. גוגל פרסמה מודעות ברחבי עולם, וגם בישראל, המודיעות על הפשרה והשלכותיה והיא מנהלת אתר אינטרנט הכולל את פרטי ההסדר הסבוך (141 עמודים לא כולל נספחים המוסיפים עוד כמה מאות עמודים לחבילה...). "פעולותיה של גוגל אינן מתיישבות עם העקרונות של חוקי זכויות היוצרים האירופאים, שלפיהם יש להשיג את הסכמת המחבר לפני שיצירתו או יצירתה הועתקו או הועמדו לרשות הציבור באינטרנט", טוענת גרמניה (law.co.il סבור שהטענה מעוגנת לגמרי בדיני זכויות יוצרים; למעשה ההסדר סותר גם את דרישת החוק בישראל ואפילו בארצות-הברית, אלא ששם רשאים חברי התאחדות הסופרים להתנות על זכויותיהם שבחוק מכוח ההסכם שהם צד לו). גוגל מסרה בתגובה שהיא שמחה לקחת חלק בדיאלוג קונסטרטוקיבי על עתיד הספרים וזכויות היוצרים. מקור: רויטרס.