פשרה בתביעת קרן התוכנה החופשית נגד סיסקו

קרן התוכנה החופשית (FSF) וסיסקו, ענקית הניתוב באינטרנט, הגיעו לפשרה בתביעה שהגישה הקרן נגד החברה בטענה להפרות ה- GPL. הפשרה כבר הוגדרה, לא בלי שמחה לאיד, "כניעה" ו"כל מה שהקוד הפתוח יכול היה לקוות לו", למרות שהיא דומה מאד לפשרות אחרות בתביעות דומות. לפי ההודעה הרשמית על הפשרה, סיסקו התחייבה להודיע ללקוחות חברת הבת Linksys ששילבה תוכנות GPLיות במוצריה על זכויותיהם לפי הרשיון הזה ורשיונות אחרים, לפרסם באתרה ובמוצרים הודעות מתאימות על הרשיונות, להמשיך ולהעמיד לרשות הלקוחות את קוד המקור של התוכנות ולהרים 'תרומה' בסכום לא מוגדר לזכות ה- FSF. סיסקו הסכימה עוד למנות Free Software Director ללינקסיס שיפקח על קיום הסכמי הרישיון של תוכנה חופשית בחברה, וידווח מעת לעת ל- FSF על מאמצי הציות שלה. משכך נאותה קרן התוכנה החופשית ברוב חסדה למשוך את התביעה.