גוגל משנה מדיניות; מתירה סימני מסחר במודעות מלים

אולי יעניין אותך גם

גוגל הכריזה על שינוי במדיניותה. בכפוף לתנאים מסוימים היא מתירה החל מיום שישי האחרון (15.5.09) לסימני מסחר להופיע במודעות מלים בארצות-הברית גם אם המפרסם אינו בעל סימן המסחר ואינו בעל רישיון להשתמש בו. לדוגמה, אתר המוכר נעלי התעמלות מתוצרות אחדות יוכל מעתה ואילך לכלול את שמות המותגים במודעותיו, מה שלא התאפשר לו על-פי המדיניות הישנה. כך, בתמצית, קובעת המדיניות החדשה: בארצות-הברית, גוגל מתירה שימוש בסימני מסחר במודעות מלים בנסיבות הבאות:
  • מודעות המשתמשות במושג באופן תיאורי או גנרי ולא כהתייחסות לבעליו של סימן מסחר או לטובין או לשירותים התואמים לסימן המסחר;
  • מודעות המשתמשות בסימן מסחר באופן נומינטיבי כדי להפנות לסימן או לבעליו, ובפרט –
    • מכירה חוזרת של הטובין או השירותים שסימן המסחר נוגע אליהם;
    • מכירה של רכיבים, חלקי חילוף או מוצרים תואמים המתייחסים לסימן המסחר;
    • אתרים אינפורמטיביים;