ישראל: שימוע להסדרת שירותי וידאו מתקדמים ברשת

משרד התקשורת והמועצה לשידורי כבלים ולווין יוצאים היום בשימוע לציבור הרחב, בשאלה האם יש להסדיר שירותי וידאו מתקדמים המועברים באמצעות רשת האינטרנט ובאיזה אופן. בהודעה לתקשורת שפרסם המשרד, נכתב כי "לאור תחילת פעילותם..של אתרי תוכן ברשת האינטרנט הפתוחה המציעים תכני וידאו במתכונות שונות..נדרשים המועצה והמשרד להתייחס לפעילות זו ולקבוע האם שירותים אלה כפופים להסדרה הקיימת כיום בשידורי הטלוויזיה "המסורתיים"". בהודעה נמסר כי במסגרת השימוע נבחנות מספר שאלות יסוד, כגון: אפיון סוג השירותים המועמד להסדרה (סוג התכנים, דרך הפצתם, השיטה בה מוצעים השירותים ועוד), אופי החיובים והמגבלות שיוטלו על ספקי השירותים החדשים (ככל שיוטלו כאלו), מתן הגנה לספקים החדשים וכיצד תשפיע ההסדרה המוצעת על ההסדרה הקיימת כיום בהתייחס לשידורי הטלוויזיה "המסורתיים". המועד להגשת עמדות נקבע עד ל-30 באפריל 2009. לעיון בתוכן השימוע המלא: הזמנה להצגת עמדות בעניין שאלת הסדרתם של שידורים בפלטפורמות ובטכנולוגיות שידור חדשות.