ישראל: תאומי מס באמצעות האינטרנט

שירות חדש באתר האינטרנט של רשות המסים מאפשר לציבור השכירים בישראל לערוך תאומי מס מקוונים, במקום להגיע למשרדי פקיד השומה ולהמתין בתור. האישורים בדבר תאום המס יישלחו לנישומים בתוך מספר ימים, באמצעות הדואר. בהודעה לעיתונות מטעם רשות המסים, מציינת הרשות כי באמצעות השירות המקוון ניתן יהיה לערוך תיאום מס עד ל-6 מעבידים שונים המשלמים משכורת לנישום וכן ניתן יהיה לקבל זיכויים שונים. השירות החדש מאפשר גם לערוך סימולציה לתאום המס, מבלי לשלוח את הנתונים לרשות המסים. תאום המס באמצעות האתר יתאפשר רק פעם אחת בשנת המס, כאשר כל תיקון או פנייה נוספת ניתן יהיה לבצע במשרדי פקיד השומה. מקור: רשות המסים.