אירופה: ניתן לתבוע דיבה פעמיים, גם בגין הפרסום ברשת

אולי יעניין אותך גם

ניתן להגיש תביעת דיבה נגד עיתון מספר פעמים, בגין אותה כתבה, המתפרסמת גם בדפוס וגם במהדורה המקוונת של העיתון ולעיתים אף נשמרת בארכיון האתר. כך קבע בית המשפט האירופי לזכויות אדם, בעתירה שהגיש העיתון הבריטי The Times. בהחלטתו, דחה בית המשפט את הטיעונים התומכים ב"כלל הפרסום היחיד", השכיח בארצות-הברית, לפיו ניתן לתבוע רק פעם אחת בגין פירסום המהווה לשון הרע. העיתון הגיש את העתירה לאחר שנתבע בפעם השנייה על-ידי מי שכינה "בוס במאפיה הרוסית" וזאת בגין הפרסום המקוון של העיתון. התביעה הראשונה התייחסה לפרסום המודפס. העיתון טען כי החקיקה האנגלית בענין זה, המתירה להגיש תביעת דיבה בכל פעם שניתן להגיע לתוכן הפוגעני בארכיון האתר, פוגעת בחופש הביטוי. ביהמ"ש קבע כי אין עליו לבחון את הטענה לפיה החקיקה האנגלית בענין זה תגרום לאפקט מצנן של חופש הביטוי. לדבריו, חובתו של העיתון לנהוג לפי קריטריונים של עיתונות סבירה וכי היה עליו להסיר את הפרסום מאתר העיתון או לכל הפחות לעדכן את קוראיו בדבר האופי הפוגעני של הפרסום. מקור: The Guardian.