רייפ: ניתן להעביר כתובות IPv4 בין ספקיות הגישה

בהודעה שפרסם RIPE, מסר הארגון כי בכוונתו לאשר העברה ומסחר בכתובות IP מסוג IPv4 בין ספקיות הגישה. RIPE הוא ארגון האינטרנט האזורי למדינות אירופה, המזרח התיכון וחלק ממדינות מזרח אסיה ותפקידו לפקח על רישומן והקצאתן של כתובות ה- IP, באזורים עליהם הוא מופקד. הסיבה לאישור דלעיל נובעת מהעובדה שעם הגידול במספר משתמשי האינטרנט, כתובות ה-IPv4 [פרוטוקול האינטרנט, גרסה 4] הולכות ואוזלות ופרוטוקול IPv6, שאמור לפתור להרחיב את מספר הכתובות להקצאה, זוכה לביקורות רבות ואינו מאומץ בפועל. מאחר שכתובות IPv4 רבות, שהוקצו לספקיות גישה, אינן מנוצלות - הרי שעידוד העברתן ומכירתן של הכתובות בין הספקיות עצמן צפוי לסייע לפתרון מצוקת הכתובות, על-ידי ניצול יעיל של הכתובת הקיימות. החשש המרכזי הוא מההשלכות של הענקת מעמד 'מעיין קנייני' לכתובות ה-IP. יתרה מזאת, הענקת מעמד קנייני לכתובות ה-IP עלולה ליצור סוגיות משפטיות מורכבות מבחינות רבות, לרבות יצירתה של תעשייה לסחר בכתובות IP. אחד מהחששות העיקריים הוא שהמהלך עשוי לייקר משמעותית בטווח הרחוק את הוצאות התשתית ברשת. מקור: CircleID.