גם בגרמניה: לא יחוקק חוק "שלוש הפסילות"

אולי יעניין אותך גם

לאחר שבריטניה החליטה לזנוח את היוזמה לחקיקת חוק המאפשר לנתק משתפי קבצים מגישה לרשת, החליטה גם גרמניה לנקוט בגישה דומה. בפגישה שנערכה בין נציגי משרד משרד המשפטים הגרמני ונציגי ספקיות הגישה במדינה, הוחלט שלאור חקיקה קיימת בתחום הגנת הפרטיות והתקשורת, שאין מקום בשלב זה לחוק שימנע ממשתמשים גישה לרשת. שרת המשפטים, בריג'יט זייפריס, מסרה כי: "אינני סבורה שהצעת החוק (שלוש הפסילות) היא מודל מתאים לגרמניה, או לאירופה בכלל. למנוע מאדם גישה לרשת הוא עונש בלתי מידתי לחלוטין בעיני. הדבר בעייתי במיוחד לאור סוגיות פולטיות וחוקתיות כאחד. אני מניחה שלאחר שינתקו את המשתמשים הראשונים בצרפת, נשמע את הזעקות עד לברלין". מקור: P2P Blog.