הפרת סימני מסחר במודעות מלים - להכרעה מחייבת באירופה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של גרמניה החליט להעביר להכרעת בית המשפט האירופאי לצדק את השאלה האם שימוש בסימן מסחר במסגרת מילות-מפתח (Keywords) או מודעות מלים (Adwords) של ספק מוצרים או שירותים דומים, מהווה הפרת סימן מסחר. ההחלטה נפלה בעניינם של צדדים המוכרים 'מוצרים למבוגרים' ביחס לסימן המסחר bananabay. הסיבה להעברת ההכרעה לערכאה האירופאית נעוצה בעובדה שהדין הגרמני מבוסס על דירקטיבה אירופאית. לפיכך השהה בית המשפט את הכרעתו עד לקבלת ההחלטה מה- ECJ.

בעניין אחר פסק בית המשפט כי שימוש באותיות מתארות כחלק ממילות-מפתח ברשת - מותר, גם אם הן מהוות חלק מסימן רשום. בתיק זה הוא הפך החלטה של ערכאות קודמות שסברו כי השימוש בסימן PCB מפר את הסימן הרשום PCB-BOOM וזאת לאחר שמצא ש- PCB בלבד הוא קיצור מקובל ל'מעגלים מודפסים'. בתיק שלישי התיר בית המשפט להשתמש בשמה של חברה כדי להציג מודעת מילים באינטרנט, לאחר שפסק שמשתמש אינטרנט לא יניח שמודעה ממומנת, הנפרדת חזותית מתוצאות החיפוש, נמסרה על-ידי התובע. מקור: IPKat.