פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל

חוזר שהפיץ לאחרונה ד"ר מאיר נועם - רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים - עוסק בנושא פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל. נועם מציין כי ס' 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כי היות המדגם "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל", הינו תנאי לרישום המדגם וכי בפועל, תנאי זה נבחן לאור מדגמים שהוגשו לרישום בפנקס המדגמים בישראל, לפני תאריך הגשת הבקשה לרישום המדגם ה"חדש". נועם מסביר כי לאור התפשטות השימוש באינטרנט בישראל, התעוררה השאלה האם ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט, אליו יש גישה חופשית בישראל, כפרסום שנעשה בישראל. נועם מבהיר כי ניתן לצטט כנגד החידוש במדגם, בין היתר, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל וזאת כאשר קיימת ראיה לגבי תאריך הפרסום. לדבריו, השימוש בפרסומים באינטרנט ייעשה בזהירות המתבקשת ורק במידה שהבוחן סבור שהמדגם עליו הוא מסתמך בהשגתו התפרסם לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל. בין היתר, הסתמך נועם על פסיקה ישראלית שעסקה בשאלת הסמכות המקומית בתביעות אינטרנט {בש"א 2841/03 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ' מראות אימאג' בע"מ} וכן על ההחלטה בענין מיכאל קרלטון, ממנהלי אתר ההימורים 'ויקטור צ'אנדלר', שעסקה בשאלת סמכות השיפוט של מדינת ישראל לגבי אתר להימורים מקוונים {ב"ש 90861/07 מיכאל-גארי קרלטון נ' יאח"ה}. לעיון בחוזר: חוזר רשם מ.נ. 69.