הממשלה פרסמה מכרז למערכת להרכשת נתונים ביומטריים

אולי יעניין אותך גם

משרד הפנים אינו מחכה לכך שהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008 תעבור בכנסת: בימים אלה פרסם המשרד מכרז לרכישת מערכת להרכשת תצלומי פנים, דוגמת חתימה ונתונים ביומטריים, והתקנתה בעמדות בלשכות קבלת הקהל של הרשות לאוכלוסין, הגירה ומעברי גבול. המערכת הנדרשת תכלול מצלמות דיגיטליות, סורקים ממוחשבים, חיישני טביעת אצבע, משטחי חתימה, תוכנה ייעודית לצורך בדיקה של תצלומים דיגיטליים של פנים וטביעות אצבע (בהתאם לתקנים בינלאומיים רלבנטיים כמפורט במכרז). המידע ייאגר במאגרי המידע של מרשם האוכלוסין כחלק מרשומות האנשים שבמרשם האוכלוסין. עם זאת, המשרד מזהיר כי מימוש חלקים מהמכרז מחייב חקיקה בכנסת. "תהליך החקיקה צפוי לארוך תקופה מסוימת", נאמר בהזמנה להציע הצעות. "ייתכן שבמסגרת תהליך זה ובעקבותיו, יאושרו או לא יאושרו בחקיקה חלקים מהמכרז, כולל שימוש או אי-שימוש ברכיבים מסוימים של הרכשה הביומטרית. ייתכן גם שיבוצעו שינויים מסוימים בדרישות (לרכיבים ו/או לתהליכים המפורטים במכרז)". את מסמכי המכרז אפשר לרכוש תמורת 1,000 ₪ עד ליום 20.1.2009 ואת ההצעות יש להגיש עד ל- 15.3.2009 בשעות הצהריים.

law.co.il מעיר שהצעת החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, שנויה במחלוקת חריפה - בפרט לנוכח הכוונה לכלול את אמצעי הזיהוי במאגר מידע ולא רק בתעודת הזהות החכמה. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, ועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שניה ושלישית. לנוכח מועד הבחירות הקרוב + המבצע בעזה + המחלוקת העזה סביב ההצעה, הסיכוי שההצעה תעבור בכנסת הנוכחית, אפסי. במקרה כזה יהיה צורך להגישה מחדש לכנסת הבאה אלא אם כן (מה שסביר יותר) הממשלה תבקש להחיל עליה דין רציפות.