ישראל: הפליה אסורה באתר המשרד לשירותי דת

בית המשפט השלום בכפר-סבא הורה למשרד לשירותי דת לשלם פיצוי כספי בסך 30,000 ש"ח, בגין הפליה אסורה באתר האינטרנט של המשרד. התובעות (קהילת רענן ליהדות מתקדמת, קהילת אור חדש וקהילת מבשרת ציון), המשתייכות לתנועה ליהדות מתקדמת, הגישו תובענות כספיות בסדר-דין מהיר, שעילתן דבר מחדלו וסירובו של המשרד לשירותי דת לכלול את רשימת בתי-הכנסת המופעלים על-ידן באתר האינטרנט של המשרד. לאחר הגשת התביעה, הוסרה כליל רשימת בתי-הכנסת מהאתר והמשרד סרב לפרסם רשימה חדשה הכוללת גם את בתי הכנסת המופעלים על-ידי התובעות הנ"ל. התביעה התבססה על הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000. השופטת רחל קרלינסקי קבעה כי שעה שהנתבע בחר להעמיד בפני הציבור מאגר או רשימת מידע הכולל רשימת בתי כנסת, הרי הוא מחויב לפעול על-פי עקרון השוויון, אם מכוח חוק איסור הפליה ואם מכוח עקרונות הנוהגים במשפט הציבורי. לדבריה, סרוב לפרסם רשימה מלאה וכלל ארצית הכוללת את כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות אלה של התובעות, מהווה התנהגות עוולתית לפי החוק דלעיל. ביהמ"ש קבע כי רשימת בתי-הכנסת באתר כללה בתי-כנסת בהם נוהגים נוסחי תפילה שונים, אורתודוכסיים ואף לא בית-כנסת אחד הנוהג על-פי נוסח אחר, השייך לתובעות. מכאן שמדובר בהפליה פסולה מטעמי השתייכות לקבוצה דתית. כאמור, קבע ביהמ"ש כי המשרד ישלם לכל אחת משלושת התובעות פיצוי בסך 10,000 ש"ח וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ש"ח + מע"מ לכל אחת מהתובעות {א 3824/07 קהילת רענן ליהדות מתקדמת ואח' נ' המשרד לשירותי דת}.