ישראל: דואר אלקטרוני מלחיץ עשוי לגרום ל"תאונת עבודה"

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע כי עשוי להיות קשר סיבתי בין הודעת דואר אלקטרוני מלחיצה שנשלחה לעובד ובין אוטם שריר הלב בו לקה. התובע, איתן שטוסר, ביקש להכיר באוטם שריר הלב בו לקה כ"תאונת עבודה" לצורך חוק הביטוח הלאומי. שטוסר טען כי לקה בלבו לאחר אירוע חריג בעבודתו, במהלכו קיבל הודעת דואר אלקטרוני מאחד מלקוחותיו, שתוכנה נגע לתקינותה של מערכת שהייתה באחריותו. הביטוח הלאומי דחה את התביעה, בטענה שאין קשר סיבתי בין אירועי העבודה לבין הופעת האוטם. השופט נוהאד חסן (וכן נציג העובדים יינון בעדני ונציג המעבידים יוסף חזן) קבע כי המבחן הנוהג להיותו של אוטם שריר הלב "תאונת עבודה" הינו מבחן ה"אירוע החריג". הקביעה אם היה "אירוע חריג" בעבודתו של מבוטח אשר לקה בלבו היא קביעה עובדתית-משפטית, הנשענת על חומר הראיות שלפני הערכאה הדיונית. ביה"ד קבע כי שטוסר עמד בנטל להוכיח אירוע חריג בעבודתו, המצדיק להעביר את עניינו למומחה רפואי, לבחינת הקשר הסיבתי בין משלוח הודעת הדואר האלקטרוני ואוטם שריר הלב בו לקה. ביה"ד שוכנע כי קבלת הודעת הדואל השפיעה על התובע עד כדי תחושת כעס ורוגז, בין היתר לאור סמיכות הזמנים בין משלוח הדואל לשטוסר ובין הופעת האוטם {ב"ל 2388-06 שוטסר איתן נ' ביטוח לאומי - סניף חיפה}.