ישראל: הפרוטוקול המלא של משפט אייכמן מוצג באינטרנט

משרד המשפטים טען לאתר האינטרנט של המשרד את הפרוטוקול המלא של משפט אייכמן, יותר מ- 40 שנה לאחר שהפושע הנאצי הועמד לדין בישראל. המידע באתר משרד המשפטים מורכב משישה כרכים: שלושה מהם כוללים את הפרוטוקול המלא ופסה"ד שניתן על-ידי הרכב מיוחד של ביהמ"ש המחוזי בירושלים וכן מסמכים נוספים (לרבות עדויות של עדי התביעה). בשני כרכים נוספים מצויים צילום הודאתו המקורית של אייכמן בחקירתו המשטרתית וכן ראשי פרקים של ההודאה בעברית. כמו כן, נטענו כ- 1,500 מסמכים שהוגשו לביהמ"ש. ההוצאה לאור של הכרכים, הפצתם לציבור וטעינתם לאתר, מומנו על-ידי משרד המשפטים וכן כספי עזבונות שיועדו לטובת המדינה, תוך שיתוף פעולה עם ההקדש "קרן להוצאה לאור של רשומות משפט אייכמן". מקור: גלובס.