ישראל: נדחתה בקשה להסרת פס"ד מהאינטרנט ומאגרי מידע

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בתל-אביב דחה בקשה להסיר מאתרי אינטרנט וממאגרי מידע פסק-דין העוסק בנזקי גוף. המבקשת במקרה זה נפגעה בתאונת דרכים והגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לה עקב התאונה. בחודש יולי 2008 ניתן פסק-הדין בתיק, המחייב את המשיבים (ביניהן חברות ביטוח) בתשלום פיצויים למבקשת. המבקשת פנתה לביהמ"ש בו ניתן פסה"ד, בבקשה להסירו לצמיתות מאתרי אינטרנט ומאגרי מידע, הואיל ופרסומו פוגע בפרטיותה. השופטת ארנה לוי קבעה בהחלטתה כי עקרון פומביות הדיון הינו אחד העקרונות החוקתיים המרכזיים שביסוד שיטת המשפט שלנו וכי בשמירתו טמונה אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך השיפוטי. ביהמ"ש ציין כי עקרון פומביות הדיון אינו מוחלט, אלא יחסי. היקפו נגזר מן האיזון בינו לבין ערכים, זכויות ואינטרסים אחרים.

השופטת לוי קבעה כי עניינה של המבקשת אינו נכלל במסגרת המקרים המנויים כחריגים לעקרון פומביות הדיון ואכן הדיונים בתיק לא התקיימו בדלתיים סגורות. נקבע כי על-מנת שביהמ"ש יורה על איסור פרסום מכח ס' 70 לחוק בתי המשפט, על המבקשת להוכיח כי איסור פרסום פסק-הדין נחוץ לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיותה. ביהמ"ש ציין כי אמנם יש בפרסום הפרטים המנויים בפסק-הדין אודות המבקשת משום פגיעה בפרטיותה, אך אין מדובר בפגיעה "חמורה" הגוברת על עקרון פומביות הדיון וכי קבלת טענת המבקשת תביא למצב בו ניתן יהיה לאסור את פרסומם של כל פסקי הדין שעניינם תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף. פרשנות האוסרת פרסום פסק הדין תרוקן מתוכן את עקרון פומביות הדיון ותביא לשלילתו בכל התיקים בהם נחשפים פרטים אישיים מסוג זה או אחר לגבי מי מבעלי הדין. הבקשה נדחתה [א 125775/00 פלונית נ' פלוני ואח'].

עדכון: ביום 1.6.2011 קיבל ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב את ערעור המבקשת על ההחלטה וניתן צו איסור פרסום של שם המבקשת ועוד. נקבע כי הפרסום שיוותר באתרי האינטרנט השונים יהיה ללא שמות המבקשת או בני משפחתה וללא פרטים מזהים אחרים {ע"א 2319/08 ע"א 2321/08 פלוני ואח' נ' פלונית}. בעקבות פסק-הדין בערעור, תיקן law.co.il את פרטי ההחלטה והשמיט את שמות הצדדים.