גרמניה: אתר אחסון חייב לבדוק קבצים בטרם שיתופם

אולי יעניין אותך גם

בית משפט בעיר המבורג קבע כי RapidShare, שירות העלאת ושיתוף קבצים פופולארי, אינו פועל באופן מספק כנגד שיתוף קבצים המפרים זכויות יוצרים. ביהמ"ש קבע כי על האתר להסיר קבצים שהתקבלו תלונות על היותם מפרי זכויות כאמור, מיד עם קבלת תלונה בענין. ביהמ"ש אף החמיר וקבע שעל האתר לבדוק מראש קבצים שנתקבלו אצלו, בטרם יפרסם אותם', אם דווח לו על הפרות דומות בעבר. בנוסף, נקבע כי על השירות לערוך רישום של כתובות ה- IP של משתמשי השירות ולזהות כתובות IP של מפירים פוטנציאלים. מנהלי השירות הסבירו כי מוטמע בו כלי המונע העלאה מחדש של חומר שכבר הוסר בעבר וכי על הטיפול בסוגיית הקבצים הפיראטיים אמונים שישה עובדים. ביהמ"ש לא הסתפק בנימוקים אלו, בשל העובדה שדי בכך שישונה גודלו של הקובץ המפר (ולו במעט), על-מנת שניתן יהיה לטעון אותו לשירות בשנית. ביהמ"ש קבע כי מודל עסקי שאינו כולל אמצעים מקובלים למניעת הפרת זכויות יוצרים, אינו יכול לחסות תחת החוק. מקור: P2P-Blog.